Kontakt

Zbir 1 i 9 je:
 

DOO Solanum

Adresa: 32103 Čačak, Konjevići b.b.
Telefon/Faks: 032/54-57-244
Ivana ovanović: 064/22-77-107
Dragan Mladenović: 064/121-97-66
Matični broj: 17031708
Registarski broj: 1-20408-00
PIB: 101112043
Obveznik PDV-a: 131817701
Šifra delatnosti: 01110
Ovlašćeno lice: Ivana Jovanović
Br. tekućeg računa: 155-16841-24 Čačanska banka a.d.