„KNIP“ sadnice jabuka

Zadnjih godina  su posađene velike površine novih, savremenih zasada jabuka u gustom sklopu, sa kvalitetnim „knip“ sadnicama. Voćari koji nisu uspeli obaviti sadnju u jesenskom ili u zimskom periodu,sa sadnjom su kretali u proleće, često uz izrazito sušan period, bez instaliranog sistema za navodnjavanje te postavljene armature.

Read More →